MỘT CHÍNH QUYỀN LÀM RA ĐIỀU TUYỆT VỜI

Vùng Lãnh thổ Bắc Australia có truyền thống là chính quyền tiến bộ, linh hoạt, và nhạy bén, mạnh mẽ cam kết phát triển vùng này, thúc đẩy cơ sở hạ tầng, và phản ứng linh hoạt với các cơ hội phát triển mới.

Vùng lãnh thổ Bắc Australia có chức năng như một phần không thể tách rời của khu vực Đông Nam Á. Bằng việc xây dựng các mối liên hệ văn hóa truyền thống với các quốc gia láng giềng, vùng lãnh thổ này tham gia tích cực vào khu vực và đã nuôi dưỡng các mối quan hệ chiến lược trong nhiều năm với các quốc gia như Nhật bản, Trung Quốc, Indonesia, và Đông Timor.

Chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia là đối tác hiệu quả, nhanh chóng tạo được ‘hoa tươi trái ngọt’ cho các dự án tham vọng và đổi mới; làm việc với các nhà đầu tư có quyết tâm để đưa ra các cơ hội thương mại mới mẻ.

Chính quyền đã mạnh mẽ tham gia vào phát triển kinh tế Vùng lãnh thổ Bắc Australia trong suốt quá trình lịch sử của mình. Nhiều khoản đầu tư chiến lược của chính quyền vào các khách sạn mới trong những năm 1970 đã khởi động ngành du lịch, thu hút 1,3 triệu khách mỗi năm. Vào năm 2006, chính quyền đã bảo lãnh dự án đường ống dẫn khí đốt, hỗ trợ sản xuất được năng lượng không dùng than cho Darwin. Sự can thiệp mang tính chiến lược này xảy ra khi khí đốt, không phải than, được kết luận là nguồn năng lượng bền vững nhất cho tương lai.

MỘT CHÍNH QUYỀN TÍCH CỰC TẬP TRUNG VÀO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Từ khi Vùng lãnh thổ Bắc Australia được quyền tự quản vào năm 1978, chính quyền đã không ngừng tập trung vào phát triển kinh tế và thu hút các đối tác đầu tư nào có thể khai phóng các nguồn lực thiên nhiên và con người tiềm ẩn trong Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Vào giai đoạn này, chính quyền đã hợp tác đầu tư vào nhiều dự án ‘chìa khóa trao tay’, tạo ra chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế tiếp theo.

Ngày nay chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia vẫn tập trung khai phóng tiềm năng kinh tế của Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Chính quyền cam kết nhận diện những quy định vô tình cản trở đầu tư, sửa đổi chính sách để Vùng lãnh thổ Bắc Australia trở thành một địa điểm đầu tư hấp dẫn hơn, và đưa ra cam kết trong quá trình ra quyết định để phục vụ các nhà đầu tư và chính quyền. Ví dụ, Chính quyền đã quyết định không đánh thuế đất ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia, hay việc phê duyệt vấn đề môi trường không thể bị bên thứ ba khiếu kiện.

Trong một số trường hợp, Chính quyền có thể cùng góp vốn đầu tư vào những dự án cụ thể, có lợi ích công cộng quan trọng, và trong các trường hợp khác, Chính quyền sẽ tạo thuận lợi tối đa cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ.

Hai ví dụ trên đã nêu bật cam kết của Chính quyền trong việc thu hút đầu tư. Chính quyền đã quyết định không yêu cầu giữ lại một phần dự trữ khí đốt cho thị trường trong nước để nhà đầu tư tự quyết định thị trường nào là tốt nhất cho sản phẩm của họ. Quan điểm này trái ngược hoàn toàn với các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác của Australia và cho phép các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận.

Ví dụ thứ hai là một thay đổi giúp những người cho thuê điền trang dễ dàng hơn trong việc đa dạng hóa và tạo ra nguồn thu nhập thay thế theo các hợp đồng cho thuê hiện có. Thay đổi này rất quan trọng vì nhiều điền trang có nguồn đất trồng và nước tưới tiêu có thể sử dụng cho nghề làm vườn và trồng rừng, hoặc có phong cảnh ấn tượng và đường xá thuận lợi phù hợp với các trải nghiệm du lịch độc đáo. Một chủ thuê đất đã trồng cây anh túc (poppies) để làm dược liệu, và có cả một đề xuất lập dự án thủy canh trên đất đã được cho thuê. Những dự án như vậy rất quan trọng nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh tế địa phương trong Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

CHÍNH QUYỀN HOẠT ĐỘNG NHANH NHẠY VÀ NHỊP NHÀNG

Các cơ quan của chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia phối hợp rất chặt chẽ cùng nhau để bảo đảm các nhà đầu tư được ủng hộ và hỗ trợ tối đa nhằm gia tăng các lợi ích kinh doanh ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Đầu mối liên lạc đầu tiên trong chính quyền cho các nhà đầu tư muốn làm ăn ở Vùng lãnh thổ Bắc Austraila là Investment Territory.

Có một nhóm các chuyên gia về đầu tư để:

  • Giúp quý vị xác định các cơ hội với lĩnh vực tư nhân và chính phủ.
  • Cung cấp thông tin về nền kinh tế địa phương, chi phí kinh doanh, văn hóa kinh doanh, quy chế, lao động và di trú.
  • Giúp quý vị tiếp xúc với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.
  • Thiết kế các chương trình tham quan linh hoạt.
  • Hướng dẫn quý vị về các chương trình của chính phủ giúp quý vị tối đa hóa khoản đầu tư của mình.

Cục Thương mại, Kinh doanh và Đổi mới là địa chỉ liên lạc chính của chính phủ Vùng lãnh thổ Bắc Australia khi có nhu cầu đầu tư mới. Các nhóm công tác đặc biệt có trình độ chuyên môn sẽ hướng dẫn quý vị về quy trình đầu tư và cách phối hợp với các cơ quan chính phủ.

Gọi cho chúng tôi theo số +611800733458, truy cập trang web của chúng tôi: theterritory.com.au, email investmentterritory@nt.gov.au

Đơn vị phụ trách Cơ sở hạ tầng và Dự án Chiến lược thúc đẩy các dự án tư nhân có tầm quan trọng chiến lược và đem lại lợi ích cho Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Đơn vị này xúc tiến, phối hợp và thúc đẩy việc thực hiện các dự án lớn (mà) có:

  • những yêu cầu phê duyệt phức tạp, chẳng hạn như đánh giá tác động môi trường, khả năng tiếp cận nguồn đất đai, hoặc kế hoạch phát triển.
  • Có tầm quan trọng và lợi ích chiến lược cho Vùng lãnh thổ Bắc Australia.
  • Có yêu cầu cao về cơ sở hạ tầng và đầu tư.

Một vai trò quan trọng của đơn vị này là đẩy nhanh quá trình thực hiện các dự án lớn. Những công việc này bao gồm xây dựng chính sách đầu tư và làm việc với các nhà đầu tư tư nhân và những người làm dự án để thúc đẩy các dự án lớn.