VÙNG LÃNH THỔ BẮC AUSTRALIA ĐẦY LÔI CUỐN

Vùng lãnh thổ Bắc Australia là một khu vực của cơ hội, với những nguồn tài nguyên đặc sắc và môi trường truyền cảm hứng sáng tạo và đổi mới.

Bất kể lĩnh vực quan tâm của quý vị là đâu, từ khám phá nguồn tài nguyên, công ty nông nghiệp, cơ sở hạ tầng du lịch, các tiến bộ trong nghiên cứu y tế hoặc giáo dục chất lượng cao, bây giờ chính là thời điểm lịch sử đầu tư vào Vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Với nền kinh tế thịnh vượng và tiên tiến, những cơ hội tuyệt vời và cung cách tích cực thu hút vốn đầu tư và các doanh nghiệp chất lượng cao, Vùng Lãnh thổ Bắc Australia đang ở vào kỷ nguyên tăng trưởng sôi động.

Khí đốt, khoáng chất, du lịch, giáo dục, y tế, dịch vụ và kinh doanh nông nghiệp đều là những yếu tố đóng góp chính vào thành tựu này. Khả năng kết nối chặt chẽ của Vùng lãnh thổ Bắc Australia với châu Á cũng không thể thiếu trong thành quả đạt được này.

Vùng lãnh thổ Bắc Australia được đánh giá là đã tạo các cơ hội đầu tư hấp dẫn vào bốn trong tổng số năm lĩnh vực ưu tiên của chính phủAustralia:1

  • Nông nghiệp và thực phẩm
  • Tài nguyên và năng lượng
  • Cơ sở hạ tầng du lịch
  • Cơ sở hạ tầng quan trọng.

Vùng lãnh thổ này còn có tiềm năng to lớn để định hình, phát triển, sản xuất, tinh lọc, vận chuyển và tiếp thị những sản phẩm trên, cũng như cung cấp, duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng thuộc chuỗi cung ứng cần thiết.

Sự an toàn, ổn định và sát cánh cùng các nền kinh tế đang phát triển của khu vực chính là một số lý do để quý vị quyết định đầu tư vào Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

View link below for detailed description

Xem mô tả chi tiết của hình ảnh

MỘT BIẾN ĐỔI ẤN TƯỢNG

View link below for detailed description

View link below for detailed description

Xem mô tả chi tiết của hình ảnh

1. Austrade http://www.austrade.gov.au/International/Invest/Investor-Updates/2014/australias-investment-priorities-announced
2. Nguồn thông tin từ ABS, Darwin Port Corporation, REINT, Northern Territory Government và Sensis vào cuối năm 2016.
3. Nguồn thông tin tư https://business.nt.gov.au/business/business-and-economic-data/nt-key-business-statistics/output-and-income
4. Nguồn thông tin tư https://business.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/413709/labour-market-brief-201703.pdf